Оголошення про збори ПАТ «Цар Хліб» на 11.07.2013 р.

13.06.2013

До уваги акціонерів Публічного Акціонерного Товариства „ЦАР ХЛІБ” (місцезнаходження: Україна, м. Севастополь, вул. Токарева, 2-в, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32496670).

Повідомляємо про скликання  позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 липня 2013 року о 15-00 годині за адресою: м. Севастополь, вул. Токарєва, 2-в (актовий зал адміністративної  будівлі).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення загальних зборів з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ „Цар хліб”

  1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерного товариства.
  2. Про умови виконання рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Цар хліб» від 23.04.2013 р., щодо обміну акцій на частки, викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Цар хліб».
  3. Про порядок розрахунків з акціонерами, які не подали заяв на участь у створюваному товаристві з обмеженою відповідальністю та не звернулися до Товариства з пропозицією продажу Товариству належних їм акцій Публічного акціонерного товариства «Цар хліб».
  4. Про затвердження звіту комісії з припинення ПАТ «Цар хліб».
  5. Про затвердження передавального акту.
  6. Про затвердження складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Цар хліб».
  7. Про проведення Установчих зборів щодо створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Цар хліб», яке є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Цар хліб» та затвердження порядку денного цих зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати паспорт або документ, що засвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність, оформлену у відповідності з діючим законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «05» липня 2013 року.

До дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, в паперовій формі, за місцезнаходженням Товариства: місто Севастополь, вулиця Токарева, будинок 2-в, у робочі дні, з 8-00 до 17-00, кабінет відділу кадрів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Станіславський Е.О. (т. 0692-45-21-55)

Пропозиції акціонерів щодо переліку питань, що виносяться на голосування річних загальних зборів акціонерів Товариства надаються на адресу Товариства (99003, г. Севастополь, вул. Токарева, буд. 2-в).

Новини холдингу
Калькулятор торта
Замовити коровай

© 2019 Холдінг ”Хлібні інвестиції”. Всі права захищені.